JAUNUMI

Inga Cīrule par attālināto mācīšanos

Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi ir pozitīvi noskaņoti, cenšas veiksmīgi pabeigt šo mācību gadu, lai pēc vasaras atpūtas visi ar jauniem spēkiem sāktu nākošo mācību gadu

Arī bērnu mūzikas skolas strādā attālināti – pieredzē dalās Ventspils Mūzikas vidusskolas direktora vietniece Inga Cīrule: ”Sākoties attālinātajam mācību procesam Mūzikas skolā, pirmā doma bija – beidzot bērniem būs laiks, lai kārtīgi apgūtu instrumenta spēli, jo zinām, lai būtu panākumi, instruments būtu jāspēlē katru dienu, vismaz vienu stundu. Bet, kā izrādījās, audzēkņiem, pildot vispārējās izglītības priekšmetus un mācoties plānot savu laiku, Mūzikas skolas priekšmetu apguvei pārāk daudz laika neatliek.

Mācību stundas notiek, atbilstoši stundu sarakstam, pedagogam un audzēknim komunicējot  interneta vietnēs WhatsApp; Skype, Zoom, vai izpildot pedagoga uzdevumu, un aizsūtot videoierakstu. Stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu spēles klases audzēkņu koncertmeistari audio formātā ir iespēlējuši un aizsūtījuši audzēkņiem pavadījumus, lai kvalitatīvi tiktu apgūta specialitātes programma.

Mazliet sarežģītāk ir ar kolektīvās muzicēšanas stundām. Kori “Nošu planētas” un “Nošu spēles” darbojas on-line. Stīgu orķestrim 1.semestrī bija divi lieli pasākumi- Latvijas stīgu orķestru salidojums un izrāde “Ziemassvētki Rūķu bodē”. Attālinātā mācību procesa laikā audzēkņi apgūst jaunas partitūras, pedagogam iesūtot videoierakstus. Izglītības programmas “Mūzika” (estrādes un džeza mūzika) audzēkņi 13.martā ar ansambļu sagatavotām programmām bija gatavi piedalīties konkursā “Competition Ventspils GROOVE”, kad 12.marta vakarā tika paziņots par Valsts ārkārtas situāciju. Attālinātā mācību procesa ansambļu stundu laikā bērni skatās ievērojamu izpildītājmākslinieku sniegumu, un veido savas recenzijas par redzēto un dzirdēto.

Ne visiem audzēkņiem mājās ir klavieres. Ikdienas mācību procesa laikā bērni vakaros nāca mācīties skolā. Sākoties attālinātajām mācībām, iespēju robežās centāmies nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, vairākām ģimenēm iedodot skolas digitālās klavieres.

Beidzot Mūzikas skolu, audzēkņiem jāsaņem apliecība par profesionālās izglītības ieguvi, tādēļ nolēmām organizēt Noslēguma eksāmenus 6.,8.kl. audzēkņiem atvieglotā formātā, mūzikas teorijā pildot testu on-line, bet specialitātes skaņdarbus izvērtēt pēc audzēkņa iesūtīta videoieraksta. Mācību gada noslēgumā 1.-7.kl. audzēkņi tiks vērtēti pēc summatīvā vērtēšanas principa, nekārtojot pārcelšanas eksāmenus.

Pozitīvais attālinātā mācību procesa laikā – pedagogiem ir iespēja izmantot jaunas metodes izglītības programmas apguvē, būt „draudzīgākiem” ar jaunajām tehnoloģijām, veidot jaunus  metodiskos materiālus; vecākiem – novērtēt pedagoga ieguldījumu viņu bērna zināšanu, iemaņu un prasmju attīstīšanā. Un vēl ciešāka kontakta – pedagogs – audzēknis – vecāki, veidošana.

Attālinātā mācību procesa laikā pedagogu darbs – on-line, izvērtējot iesūtītos rakstu darbus, noskatoties neskaitāmus video, un veidojot atgriezenisko saiti, sazinoties ar audzēkni un vecākiem, ir divkāršojies, vai pat trīskāršojies, telefona un interneta rēķini ir pārtērēti. Bet audzēkņi un pedagogi ir pozitīvi noskaņoti, cenšas veiksmīgi pabeigt šo mācību gadu, lai pēc vasaras atpūtas visi ar jauniem spēkiem sāktu nākošo mācību gadu.”.

 

Par Ingu Cīruli – direktora vietniece Ventspils Mūzikas skolas mācību darbā. Izglītība – Ventspils Mūzikas vidusskola, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Pienākumi – pārraudzīt Ventspils Mūzikas skolas mācību darbu, iedvesmot pedagogus un audzēkņus jauniem konkursiem, lieliskiem rezultātiem, palīdzēt tos īstenot; organizēt Mūzikas skolas audzēkņu koncertdzīvi, rosināt idejas par jauniem pasākumiem, festivāliem. Veicināt sadarbību ar Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošām skolām, Mākslas skolas, Jaunrades nama, reģiona Mūzikas skolu pedagogiem un audzēkņiem.

Publicēts: 05.05.2020.

IETEIKT: