JAUNUMI

Erasmus + projekts – mācību prakse Nordiska Ungdomsorkestern

Erasmus + projekts “Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņu mācību prakse Ziemeļvalstu Jauniešu orķestrī” 2018-1-LV01-KA102-046856 ļāva mūsu audzēkņiem ņemt dalību lieliskā notikumā Zviedrijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prakse ilga trīs nedēļas ap Jāņiem, kurus svin arī zviedri, dalību ņēma 4 Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņi. Sākotnēji projektā bija paredzētas trīs mobilitātes, tomēr ieviešanas gaitā tika lemts sūtīt četrus studentus. Iestudēts sekojošs repertuārs: Carl Nielsen “Helios”, Dimitri Shostakovich Symphony no. 9th, Lasse Bergman “Evelund”, Nikolai Rimsky-Korsakiv “Scheherazade”. Notikuši 5 koncerti. Iegūtās prasmes: Orķestra partiju iestudēšana, orķestra darba specifikas apgūšana – diriģenta žests, koncertmeistara darbs, štrihi, orķestra partijas nošu raksts; repertuāra skaņdarbu formas analīze, skaņdarba vēsture, komponistu daiļrades studijas, repertuāra skaņdarbu laikmeta kultūras vēstures studijas, Ziemeļvalstu mūzikas kultūras studijas, uzvedības normas. Valodas prasmes: Darbs simfoniskajā orķetrī ļoti bieži ir starptautisks – ārzemju diriģenti, viesmākslinieki, turnejas. Mūzikā tiek lietoti starptautiski atzīti termini – pārsvarā itāļu, vācu un franču valodā. Tie ir saprotami viesiem, tomēr svešvalodā runājošs diriģents – tā it darba realitāte ar kuru rēķinās katrs orķestrants. Šī īpatnība prasa praksi, pieredzi kuru mūsu audzēkņi apguva Ziemeļvalstu Jauniešu simfoniskajā orķestrī.

Dalībnieki tika atlasīti konsultējoties ar uzņemošo organizāciju, apzinot tās vajadzības pēc konkrēto orķestra grupu mūziķiem, kā arī ar nodaļu vadītājiem un pedagogiem atlasot motivētākos un talantīgākos audzēkņus. Klasisko nodaļu audzēkņu skaits ir neliels, audzēkņu spējas un sniegums ir labi pārskatāmi, tādēļ kāds formalizēts atlases process nebija nepieciešams.

Ventspils Mūzikas vidusskola nodrošināja audzēkņu sagatavošanu mācību praksei – tika iestudētas orķestra partijas, audzēkņi tika sagatavoti darbam orķestrī. Skola organizēja mobilitāti – ceļojumu, apdrošināšanu. Uzņemošā puse nodrošināja mācību prakses norisi – diriģentus, grupu koncertmeistaru darbu, mēģinājumu procesu un koncertus. Uzņemošā puse gādāja arī naktsmītnes un ēdināšanu, kā nepieciešamo transportu uz koncertu norises vietām.

Dalībnieku sagatavošana notika mācību procesa ietvaros. Ventspils Mūzikas vidusskolas kamerorķestra sastāvā audzēkņi apgūst orķestranta darbam vajadzīgās iemaņas. Mūzikas vēstures nodarbībās studē komponistu daiļradi vienlaicīgi studējot Eiropas velstu kultūras, formas mācībā analizē skaņdarbus, kameransambļos gūst kamermūziķa pieredzi. Sagatavošana un mācību process ir kopums, kurā nav iespējams izdalīt kādu atsevišķu, speciāli šim projektam paredzētu procesu.

Dalībnieki ar praksi ir pilnībā apmierināti. Helēna dalījās pieredzē, paužot, ka citur viņai nebūtu iespēju uzstāties solo ar simfonisko orķestri, spēlēt kameransambļos. Sadarbība ar instruktoriem un diriģentu dod irspēju gūt unikālu pieredzi. Arī sadzīves apstākļi ir bijuši labi. Nekādu būtisku problēmu nav bijis. Projekta pieteikumā tika minēti rezultāti – pieredze darbā orķestrī, profesionāļu vadībā iestudējot un koncertos spēlējot klasiskās mūzikas šedevrus. Šie rezultāti tika sasniegti, pieredze ir gūta un kļūs par daļu no audzēkņa profesionalitātes. Sarunās ar dalībniekiem skolas vadība un pedagogi guva priekštatu par audzēkņu attieksmi par pieredzēto – un tā ir ļoti pozitīva. Arī uzņemošā puse slavē mūsu audzēkņu sniegumu un sola, ar prieku uzņemt mūsu jaunos mūziķus arī turmāk. 

Projekts ietekme dalībniekus caur gūto, profesijai nozīmīgo pieredzi iestudējot programmas profesionālu mūziķu vadībā, starptautiskā vidē, spēlējot publiskos koncertos. Helēna, piemēram, pirmo reizi karjerā spēlēja solo ar simfonisko orķestri – ārkārtīgi reta izdevība vidusskolas posmā. Uzņemošā organizācija, pateicoties mūsu audzēkņu labākai sagatavotībai, salīdzinot ar Skandināvijas komunālo skolu mūzikas izglītības piedāvāto profesionālo līmeni, ieguva labākus orķestrantus. Latvijas mūzikas izglītības sistēma spēj piedāvāt konkurētspējīgus, profesionāli labā līmenī sagatavotus mūziķus, kas ļauj partneriem celt rīkoto koncertu māksliniecisko kvalitāti, no kuras labumu gūst arī Zviedrijas koncertu apmeklētāji. Arī Ventspils, Latvijas un dienās, arī Eiropas sabiedrības iegūst pieredzējušakus un profesionālākus mūziķus, tas ir pienesums Eiropas mūzikas kultūrai – kvalitatīvāks kultūras process.

Publicēts: 05.09.2019.

IETEIKT: