Dokumenti

Konts maksājumu veikšanai

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola”
Reģ. Nr.90000035726
Lielais laukums 1, Ventspils, LV3601
Valsts kase TRELLV22
LV92TREL2220527005000

Projekti

Noslēgts līgums par Erasmus+ projekta ieviešanu
Apskatīt
Trompetista Čārlija Portera meistarklases tiešsaistē
Apskatīt
VKKF projekta jaundarbi
Apskatīt
Vijolnieces Aijas Rēķes vieslekcijas tiešsaistē
Apskatīt
Informācija medijiem 2020.decembris
Apskatīt

Budžets

Profesionālās izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" 2020.gada budžets
Apskatīt
Profesionālās izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola "Vadības ziņojums par 2019.gadu
Apskatīt

Pakalpojumi

Profesionālās izglītības kompetences centra „Ventspils Mūzikas vidusskola” maksas pakalpojumu cenrādis
Apskatīt

Skola

Stundu saraksts 2020./ 2021. m.g. (Kolektīvā muzicēšana)
Apskatīt
Stundu saraksts 2020./ 2021. m.g. (Mūzikas teorētiskie priekšmeti)
Apskatīt
Profesionālās izglītības kompetences centra  “Ventspils Mūzikas vidusskola” konventa nolikums
Apskatīt
Pašnovērtējuma ziņojums 2019/2020
Apskatīt
PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” nolikums
Apskatīt
Grupu nodarbību stundu saraksts profesionālās vidējās izglītības programmās 2020./ 2021. m. g. 1. semestrī
Apskatīt

Datu aizsardzības materiāli

Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” datu apstrādes Privātuma politika
Apskatīt
Personas datu pieprasījumu izskatīšanas noteikumi
Apskatīt
Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība
Apskatīt
Kārtība kādā Ventspils Mūzikas vidusskolā tiek veikta fotografēšana, audio vai video ieraksts
Apskatīt
Darbinieku datu apstrādes un aizsardzības kārtība izglītības iestādē
Apskatīt
Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” Informācijas sistēmas drošības noteikumi
Apskatīt
Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāns
Apskatīt
Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” Informācijas sistēmas lietošanas noteikumi
Apskatīt
Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plāns
Apskatīt
Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” Informācijas sistēmas drošības politika
Apskatīt