STĀSTI

Čellists Mārcis Kuplais komentē kritiku par ērģeļu būvniecības izmaksām

Mārcis Kuplais Noslēgts līgums par zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecību. Kopējās plānotās būvprojekta realizācijas izmaksas veido ap 31,8 miljoniem eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 5,5 miljonu eiro apmērā.

Koncertzāles “Lielais dzintars” būvniecība izmaksā vairāk nekā 30 miljonus eiro. AB dambja koncertzāles izmaksas tiek lēstas 89 miljonu eiro apmērā. Zaķusalas konferenču centra, kurā ietilps arī koncertzāle, izmaksas ir 65 miljoni eiro, savukārt Rīgas Kongresu nama rekonstrukcijas – 39,69 miljoni eiro.

PAR KO IET RUNA?

Ērģeles ir neliela projekta sastāvdaļa Ventspilī un man tiešām kauns, ka latvieši ir tik skaudīga tauta. Kāpēc Latvijā tik daudziem mūziķiem skauž, ka Ventspilī tiek būvētas šādas ērģeles, kas ir daļa no mūzikas vidusskolas projekta un kuras izmaksas lielāko daļu sedz ES fonds, emisiju kvotu finansējums?*

Projekta sekmīgas īstenošanas rezultātā – uz jaunām telpām pārcelsies visi 500 audzēkņi un 100 pedagogi. Vai tad tas ir sīkums? Tāda nenozīmīga piedeva ērģelēm? Vai tomēr ir otrādi?Mārcis Kuplais

*
Projektam apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas ir 17 647 058,82 EUR, projektam apstiprinātais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējums: 85 % jeb 15 000 000,00 EUR, savukārt Ventspils pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 2 647 058,82 EUR.

Piesaistītais EKII finansējums veido tikai daļu no jaunajai ēkai nepieciešamā kopējā finansējuma. Ēkas būvniecībai plānots piesaistīt arī Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējumu 10 949 856,00 EUR apmērā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros.

Publicēts: 12.01.2017.

IETEIKT: