Jaunumi

Ventspils Mūzikas vidusskola ir veikusi apjomīgus ieguldījumus mācību līdzekļos

26.01.2022.

Nauda tikusi piesaistīta no skolas pamatbudžeta, Kultūras ministrijas finansētas programmas kultūrizglītības mācību līdzekļu iegādei un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma. Kopumā ieguldot vairāk kā piecdesmit četrus tūkstošus eiro, skola ir būtiski uzlabojusi materiāltehnisko resursu stāvokli.

 

Ir iegādāti planšetdatori un pārnēsājami skaņas ierakstu komplekti, kuri nodrošina optimālus mācību apstākļus attālinātām mācībām. Ar planšetdatoriem aprīkotas trīs mūzikas teorijas un vēstures klases, iegādāti jauni  koka un metāla pūšaminstrumenti, divi pianīni, divas pārvietojamas interaktīvās tāfeles. Būtiski papildināts skatuves gaismu iekārtu klāsts izglītības programmas “Mūzika” vajadzībām.

 

Šo ieguldījumu rezultātā Ventspils Mūzikas vidusskolā tiek nodrošināts kvalitatīvs mācību process 108 profesionālās un 380 profesionālās ievirzes izglītības audzēkņiem, tiek nodrošināts attālinātais mācību process pandēmijas ierobežojumu laikā, nodrošināta kvalitatīvāka skolas kā Ziemeļkurzemes metodiskā centra darbība.