Jaunumi

Ventspils Mūzikas vidusskola ir noslēgusi līgumu par Erasmus+ projekta ieviešanu

18.02.2021.

Ventspils Mūzikas vidusskola ir noslēgusi līgumu par Erasmus+ projekta ieviešanu

 

Līgums, kas noslēgts starp skolu un Valsts Izglītības attīstības aģentūru paredz, ka projekts ilgs divus gadus un tā ietvaros tiks organizētas 28 audzēkņu un skolotāju mobilitātes uz Vāciju, Zviedriju, Igauniju un Somiju. Projekta 2020-1-LV01-KA102-077263 “Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņu mācību prakses un pedagogu apmaiņas programmas Erasmus+ ietvaros” budžets ir EUR 29165

 

 

Ventspils Mūzikas vidusskolas pedagogu mobilitāte uz “Heino Elleri Muusikakool” Tartu Igaunijā.

Mobilitātē paredzēts trīs dienu laikā organizēt Ventspils Mūzikas vidusskolas pedagogu atklātās stundas ar igauņu studentiem un igauņu skolotāju nodarbību vērošanu, kā arī pārrunāt ar igauņu kolēģiem pieredzēto – salīdzināt metodes, repertuāru, sasniegto māksliniecisko kvalitāti. Blakus šauri profesionāliem jautājumiem mobilitātes laikā tiks skaidrots, kā Tartu skola reaģē uz vispārējo tendenci ieviest modulāro izglītību un ECVET principus, kāda ir skolas pedagogu, administrācijas, Igaunijas Izglītības ministrijas nostāja un rīcība šajos jautājumos. Svarīgs jautājumu loks ir starpdisciplinārās saiknes veidošana un specialitāšu un teorijas pedagogu sadarbība un mācību satura savstarpējā sasaiste – mobilitātes mērķis ir izzināt igauņu skolas praksi un vēlāk salīdzinājumā ar Somijas kolēģu pieredzi analizēt iespējas pārnest labo praksi Ventspils Mūzikas vidusskolas darbā. Nepieciešams nodrošināt pedagogu iesaisti izglītības satura izstrādē veicinot dažādu disciplīnu pedagogu sadarbību un satura sasaisti. Mobilitātes dalībnieku uzdevums būs iegūt informāciju par Tartu skolas pieredzi darba tirgus vajadzībās balstītā mācību satura veidošanā un saiknes veidošanai ar darba devējiem, lai vēlāk būtu iespējams salīdzināt to ar Somijā gūto pieredzi un izvērtēt iespēju uzlabot Ventspils Mūzikas vidusskolas rīcību šajā jomā. Ļoti interesanta un Ventspils Mūzikas vidusskolai nozīmīga ir igauņu skolas ideja veidot tiešsaistes platformu instrumentu spēles mācīšanai interneta vidē – šīs prakses pārņemšana varētu paplašināt Ventspils Mūzikas vidusskolas iespējas tālākizglītības un starptautiskās sadarbības jomās. Vēl viens mobilitātes mērķis ir dibināt jaunus kontaktus un radīt jaunas idejas turpmākai sadarbībai ar mērķi veicināt Ventspil Mūzikas vidusskolas internacionalizāciju.

 

Ventspils Mūzikas vidusskolas pedagogu mobilitāte uz “Helsinki POP&JAZZ Conservatory” Somijā, pēc satura un aktivitātēm plānota ļoti līdzīga mobilitātei uz Igauniju – tas paredzēts, lai būtu iespējams salīdzināt iegūto pieredzi un izvērtēt tās iespējamo pārnesi uz Ventspils Mūzikas vidusskolas praksi. Specialitāšu un teorijas priekšmetu saturs un pielietotās mācīšanas metodes, pieredze modulārās izglītības jomā, starpdisciplināras saiknes veidošana, sadarbība ar darba tirgu un mācību satura modernizēšana izejot no tā diktētajām vajadzībām, trešo valstu studentu piesaiste un profesionālā un tālakizglītība izmantojot interneta iespējas mācīt tiešsaistē, starptautiska partnerības tīkla uzturēšana un paplašināšana Eiropas kontekstā kā arī administratīvās kapacitātes attīstīšana ieviešot kvalitatīvu projektu. Šī mobilitāte būs īpaša ar to, ka Helsinku Pop & Jazz konservatorija, ir izstrādājusi jaunu mācīšanas ietvaru – atcelti summatīvie vērtējumi, pārbaudījumi notiek festivālu ietvaros – eksāmenu un ieskaišu nav, atcelts specialitātes pedagoga jēdziens, studenti mācās individuāli pie dažādiem pedagogiem un grupās. Latvijas pieredzē šadas prakses nav, mūzikas izglītības profesionāļi pret to visdrīzāk izturētos noliedzoši, tomēr tiek plānots vērot kā notiek mācīšanās šādā modelī – iespējams kādi elementi būtu pārnesami Ventspils Mūzikas vidusskolas praksē.

 

 

Audzēkņu mācību prakses Vācijā un Zviedrijā

 

Zviedrijā, Lundā, Ziemeļvalstu Jauniešu orķestrī audzēkņi iestudēs vairākas simfoniskās un kamermūzikas programmas un ņems dalību četros koncertos. Praksi vadīs starptautiski atzīti un pieprasīti diriģenti Michael Bartosch un Mika Eichenholz. Koncertu repertuārs vēl nav zināms – iepriekšējos gados tika iestudētas Čaikovska, Mālera, Šostakoviča simfonijas; Sibeliusa un Vāgnera simfoniskie darbi; zviedru mūzika; dažādi kamermūzikas darbi – repertuārs, kuru nav iespējams iestudēt Ventspils Mūzikas vidusskolas mācību procesā. Iepriekšējos gados mūsu audzēkņiem

tika dota iespēja uzstāties solo ar orķestri – reti pieejama un vērtīga pieredze.

 

Vācijas – Skandināvijas mūzikas nedēļa

Prakse notiks Šērsbergā, Vācijā. Līdzīgi, kā Zviedrijā tiks iestudēti simfoniskie, bet arī  kora skaņdarbi profesionālu diriģentu un grupu instruktoru vadībā. Diriģenti: Friederike Woebcken, Mika Eichenholz. Instruktori: Helmut Winkel (vijole, strādā Saarbrücken Radio Symphony Orchestra un Veridian-Ensemble), Silja Peedo (vijole, strādā Viimsi Mūzikas skolā Igaunijā), Claudia Zimmermann (alts, strādājusi Brandenburg State Orchestra Frankfurt Oder un Symphony Orchestra Aachen, studē maģistratūrā University of Music Karlsruhe), Florian Bischof (čells, strādā Orchestra of the Nuremberg state Theater), Jella Großmann (kontrabass, studē maģistratūrā University of Arts, Berlin). Šī prakse satur arī Eiropas starpkultūru studiju semināru, diskusiju un teātra iestudējumu formā.

 

Aldars Šagžijevs

29132939

Ventspils Mūzikas vidusskolas

projektu vadītājs