Jaunumi

Par pirmo bērnu mūzikas skolas izlaidumu jaunajā skolas ēkā

25.05.2020.

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Ventspils Mūzikas vidusskola” Mūzikas skolas 6.,8.klašu izlaidums.
Aizvadīts Mūzikas vidusskolas profesionālās izglītības programmas audzēkņu pirmais izlaidums jaunajā skolas ēkā.

Nu gluži kā Astrīdas Lindgrēnas „Emīla nedarbos”- limonādi, Emīls, kad nebija naudiņas, tad nevarēja nopirkt, kad bija nauda, tad nevarēja. Mums ir jauna skola, bet kārtīgu ballīti sarīkot nedrīkstējām.

Februārī, domājot par izlaiduma svinīgā pasākuma koncertprogrammu, plānojām ieskandināt koncertzāles ērģeles un Dāvida Kļaviņa konstruētās vertikālās klavieres, bet vīruss Covid-19 ieviesa savas korekcijas.

30 jaunie talanti- 6.un 8.klašu absolventi diplomus saņēma, valstī noteiktā pulcēšanās ierobežojumu kārtībā, dezinficējot rokas, diplomu reģistra grāmatā parakstoties katrs ar jaunu pildspalvu, un direktora Andra Grigaļa svinīgā rokasspiediena vietā, iztiekot ar vienkāršu- paldies!

Šogad Mūzikas skolu absolvēja 7 klavierspēles, 8 stīgu instrumentu, 4 pūšaminstrumentu spēles, 5 Vokālā mūzika- kora klase un 6 izglītības programmas Mūzika (Mūsdienu ritma mūzika) audzēkņi.

Audzēkņiem tā bija jauna atkalredzēšanās, jo kopš marta mācības notika attālinātā režīmā, kā arī eksāmeni kārtoti, izvērtējot audzēkņu iesūtītās instrumentu spēles programmas videoierakstus.

Lepojamies ar audzēkņiem, kuru diplomos ir tikai 9 un 10 balles- Vanesa Līga Rozentāle (klavierspēle), Ketija Reinholde un Evelīna Vintere (kora klase), un diplomos- 8,9,10 balles- Rebeka Kostanda (čella spēle), Marta Frīdenberga (ģitārspēle), Elza Plostniece (trompetes spēle), Katrīna un Kristiāns Lindenblati (kora klase).

Iegūstot profesionālās ievirzes izglītības diplomu, savu dzīvi ar profesionālo mūziku vēlas saistīt 17 audzēkņi, kuri rudenī turpinās izglītību Mūzikas vidusskolas 1.kursā.

Paldies jauniešiem, viņu vecākiem un pedagogiem par ļoti labiem mācību sasniegumiem, vēlēsim veselību šajā valstī sarežģītajā situācijā, un veiksmi iestājeksāmenos Mūzikas vidusskolā!

Un gaidām mazos talantus, kas vēlētos mācīties Mūzikas skolas 1.klasē 8.,9.jūnijā uz iestājpārbaudījumiem Ventspils Mūzikas vidusskolas telpās.

Inga Cīrule, direktora vietniece mācību darbā