Mēs esam trešie labākie Latvijā!
Mūzikas skolas 1.- 9.kl. audzēkņi ieskandina Ziemassvētkus! Būsiet mīļi gaidīti koncertā!
Par pūtēju valsts konkursa 1. kārtas rezultātiem
Sveicam Artūru, Dorianu, Madaru, Kristapu un skolotāju Cinkmani!